travel23-47 og Guinness verdensrekord

travel23-47 and Guinness World Record

"Snakker om tidenes mest spektakulære reiserute"

"Talk about one-out-of-galaxy itinerary"

Om travel23-47

Navnet "travel23-47" kommer fra en Guinness-verdensrekord. Rekorden ble oppnådd av undertegnede og skaperen av dette nettstedet og hans sønn, Sondre Moan Mikalsen. Tittelen på rekorden, som er gjeldende verdensrekord, er "flest kontinenter besøkt innen en kalenderdag". Denne rekorden ble oppnådd 28. april 2017 i Barranquilla, Colombia. Dette var den endelige destinasjonen på denne fantastiske reisen. Verdensrekorden lyder på 5 kontinenter og ble gjennomført på 23 timer og 47 minutter, derav navnet "travel23-47". Rekordholderne hadde ikke bare et mål å sette ny verdensrekord, men også et internt mål om å klare rekordforsøket på under 24 effektive timer uten hjelp fra tidssonene. Dette klarte vi med knapp margin og fikk dermed tittelen "verdensrekordholdere" i eksklusive Guinness World of Records. Under kan du lese og se mer fra vår fantastiske reise og verdensrekord i videoen og på vår Facebook-side "Most continents visited within 24 hours". Med vennlig hilsen Thor Mikalsen

About travel23-47

The name "travel23-47" originates from a Guinness world record. The record was achieved by the undersigned and creator of this website and his son, Sondre Moan Mikalsen. The title of the record, which is the current world record, is "most continents visited within one calendar day". This record was achieved April 28, 2017 in Barranquilla, Colombia. This was the final destination of this amazing journey. The record data is 5 continents in 23 hours and 47 minutes, thereof the name "travel23-47". The current record holders had not only a goal to set a new world record, but also an internal goal to manage the record and journey under 24 hours without any help from time zones. So we did, and we got our names in the exclusive and world famous Guinness World of Records. Below, you can read and see more from our fantastic journey and world record in the video and at our Facebook site "Most continents visited within 24 hours". With best regards Thor Mikalsen

Under kan man se en kortversjon av hvordan verdensrekorden ble gjennomført

Below you can watch the short version of how the world record was completed

Facebook

World record holders Thor Mikalsen and Sondre Moan Mikalsen

World record holders Thor Mikalsen and Sondre Moan Mikalsen

Del denne siden