Kennedy Space Center

Kennedy Space Center
Kennedy Space Center
Kennedy Space Center
Kennedy Space Center
Kennedy Space Center
Kennedy Space Center
Kennedy Space Center
Kennedy Space Center
Kennedy Space Center
Kennedy Space Center

Her finner du bilder og informasjon om Kennedy Space Center. Dette er romfartsanlegget der blant annet Apollo 11 ble sendt opp 16. juli 1969. KSC ligger på Merrit Island på østkysten av Florida, ca 40 min kjøring fra Orlando. Anlegget har et areal på 567 km2 og sysselsetter rundt 17000 mennesker. En liten del av området er lagt til rette for turister som vil oppleve og se hvordan romfartshistorien har utviklet seg. Her er utstillinger, IMAX-kino, restaurant, romfartshistorie og flere attraksjoner. Se mer under "Orlando" og "Orlando must do". Under ligger også direkte link til nettsiden.

https://www.nasa.gov/centers/kennedy/home/index.html

 

Here you will find pictures and information about Kennedy Space Center. This is the aerospace plant where Apollo 11 was launched July 16, 1969. KSC is situated on Merrit Island on the east coast of Florida, about 40 min drive from Orlando. The area is 567 km2 and employs 17000 people. There`s a small area for tourists who want to experience the aerospace history. Here you will find exhibitions, IMAX theatre, restaurant, aerospace history and other attractions. Please watch more at "Orlando" and " Orlando must do". Above is also a direct link to the website.

 

 

Del denne siden